Nya skogspriser per hektar

Nya skogspriser per hektar

I årets upplaga av skogsstatistisk årsbok finns för första gången med prisuppgifter för produktiv skogsmark. Dessa skiljer sig stort mellan landets olika delar.