Välkänt hos konsumentombudet

Välkänt hos konsumentombudet

Tvister om biljettbokning via internet är inte ovanliga.— Euroteam är ett mycket välkänt företag hos oss. Sedan 2009 har vi hanterat 31 klagomål från kunder till dem. Vi samarbetar då med konsumentombudet i Norge, säger Jolanda Girzl, chef för Konsument Europa.Det är dit du ska vända sig om du vill klaga på en tjänst eller vara som köpts i ett annat land.