Varnar för svårare åldersbedömningar

Varnar för svårare åldersbedömningar

Är du 16,17 eller 18? Åldern kommer att få ännu större betydelse i asylprocessen, om regeringens lagförslag om uppehållstillstånd för studier på gymnasiet går igenom. Migrationsverket pekar på svårigheterna med att fastställa ålder.

Rekommenderas för dig