Katastroftillstånd i Peru – 70 000 tvingas lämna sina hem

Katastroftillstånd i Peru – 70 000 tvingas lämna sina hem

Skyfall och översvämningar har lett till jordskred och lerlaviner i Peru.Det extrema vädret fortsätter och har hittills krävt 75 människoliv.Katastrofvädret är det värsta i landet på två decennier.
Läs mer om Peru och Peru.Det.

Rekommenderas för dig