Åt vilket håll står du vänd i duschen?

Åt vilket håll står du vänd i duschen?

När du duschar: Står du med ansiktet mot eller från dusch-munstycket? Frågan kan låta fullständigt meningslös, men för någon som alltid gjort på exakt samma vis är det en omvälvande insikt. Vilket är egentligen rätt och vilket är fel?