Därför ska du inte slå ihjäl myggorna

Därför ska du inte slå ihjäl myggorna

Myggforskare har för första gången hittat den otäcka nilfebersmyggan i Sverige.Den och sydliga husmyggan kan sprida smitta, och SVA behöver hjälp av allmänheten.Nästa gång – fånga in myggan och bidra till forskning för att stoppa smittspridning!
Läs mer om SVA och Sverige.Den.

Rekommenderas för dig