Vårdboende serverade redan tuggat kött

Vårdboende serverade redan tuggat kött

Ett vårdboende i Haninge serverade reda tuggat kött till de boende. Då vi inte har mera mat är vi tvungna att servera maten ändå, skriver en i personalen som lex Sarah-anmält händelsen.
Läs mer om Haninge och Sarah-anmält.