Loj valspurt inleds med krav på bilindustrin

Loj valspurt inleds med krav på bilindustrin

Tysklands Angela Merkel pressar landets mäktiga bilindustri när hon slutspurtar inför höstens val. Men sin socialdemokratiska rivals förslag om elbilskvoter ger hon kalla handen.

Rekommenderas för dig