Svenska företag dissar hajpad teknik – lägger pengarna på klassisk it

Svenska företag dissar hajpad teknik – lägger pengarna på klassisk it

Hajpade teknikområden som IoT, AI och kognitiva plattformar står fortfarande och stampar. Istället läggs it-verksamheternas krut fortfarande på mer välbekanta områden.
Läs mer om IoT.