Regeringen spår sänkt arbetslöshet

Regeringen spår sänkt arbetslöshet

Nästa år kommer arbetslösheten att sjunka till 5,9 procent, spår regeringen. Det är 0,5 procentenheter lägre än prognosen i vårpropositionen i år och anledningen till minskningen är – enligt regeringen – att den förda politiken får genomslag. Även 2019 och 2020 förväntas arbetslösheten ligga på 5,9 procent, även det lägre än i prognosen i våras.