SAS-strejken – alla norska piloter kan tas ut i strejk på torsdag