Detta kommer inte att stoppa mitt arbete

Detta kommer inte att stoppa mitt arbete

Nu kommenterar polisen vars fru utsattes för ett kidnappningsförsök händelsen. – Att angripa mina anhöriga för att få mig att vidta någon åtgärd, avstå åtgärd eller på annat sätt påverka processen fungerar inte i det här fallet och kommer aldrig fungera, säger polisen till Mitt i.
Läs mer om Mitt.