Friade till flickvännen – minuter innan finalen skulle börja