Striden hårdnar mellan utvecklare och arkitekter

Striden hårdnar mellan utvecklare och arkitekter

Arkitekter drömmer fram storslagna lösningar som tar år att genomföra. Utvecklare tänker bara kortsiktigt. Ibland skär det sig mellan de båda yrkesgrupperna och det finns tecken på att problemen ökar.