Tvingar ungdomarna att betala – för att rädda krisen