Det är oklart vilken sida USA och Ryssland ställer sig på

Det är oklart vilken sida USA och Ryssland ställer sig på

MAGDA GADS DAGBOK från Raqqa. Magda Gad har som första svenska journalist lyckats ta sig till Raqqa i Syrien.
Läs mer om Raqqa, Ryssland, Syrien och USA.