Vilket kodnamn hör till vilken flygplats?

Vilket kodnamn hör till vilken flygplats?

Testa dig själv – kan du identifiera dessa tio flygplatser efter deras koder?