Nej, Marchionne tror inte på elbilen

Nej, Marchionne tror inte på elbilen

Den största faran är att vi blir lämnade på efterkälken av någon som hittar rätt.
Läs mer om Marchionne.