Efter hjälpen från Finland – Island med ena foten i Ryssland