Tidsuppskattningar ett hinder mot lyckad systemutveckling

Tidsuppskattningar ett hinder mot lyckad systemutveckling

Projekt styrs med hjälp av tidsuppskattningar. Men uppskattningar är inte fakta. Det tycker experten Woody Zuill leder till många problem. Han föreslår ett annat, bättre sätt att jobba. No Estimates!
Läs mer om Woody Zuill.