Vind i seglen för Apple mot Qualcomm efter dom i Taiwan

Vind i seglen för Apple mot Qualcomm efter dom i Taiwan

En domstol i Taiwan har dömt Qualcomm att böta motsvarande 6,3 miljarder kronor för samma typ av konkurrensbrott som Apple har stämt företaget för.
Läs mer om Apple, Qualcomm och Taiwan.