Nathan Shachar: Uppgörelsen är knappast en försoning

Nathan Shachar: Uppgörelsen är knappast en försoning

Uppgörelsen mellan Västbankens Fatah-regering och Gazaremsans Hamas-regering är inte, trots rubriker och fanfarer, någon försoning. Den är knappt ens någon uppgörelse.