Bankkritik mot skärpt amorteringskrav

Bankkritik mot skärpt amorteringskrav

Bankföreningen är kritisk till att Finansinspektionens generaldirektör Erik Theden alltjämt vill skärpa amorteringskravet för nya bolånelåntagare med höga lån i förhållande till inkomsten.
Läs mer om Erik Theden.

Rekommenderas för dig