Moderaternas förslag bygger seglivad myt

Moderaternas förslag bygger seglivad myt

Nej, att avskaffa hemspråk gör inte att barnen lär sig svenska bättre. Forskningen visar att myterna har fel. För modersmålsundervisning är inte bara bra för inlärningen av språk, utan dessutom en framgångsfaktor för skolarbetet i stort.