Bankföreningen kritiserar Riksbankens förslag

Bankföreningen kritiserar Riksbankens förslag

Bankföreningen motsätter sig Riksbankens förslag till ny, detaljerad statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder. Den blir för omfattande och nyttan kan ifrågasättas.