Kändisarnas hyllningar till Rikard Wolff

Kändisarnas hyllningar till Rikard Wolff

Rikard Wolff blev bara 59 år gammal.Nu sörjs han av kolleger och vänner i hela landet.Alltid i våra hjärtan, skriver Molly Nutley på Instagram.