Bank: En stor ledare som leder ett tappert landslag – tack för ett år vi aldrig kommer att glömma