Kodsnack 235: Att spara sitt spel, blockkedjor och AI

Kodsnack 235: Att spara sitt spel, blockkedjor och AI

Fredrik och Martin snackar sparande av data, serialisering till JSON och YAML, hur Unity kan spara data och hela äventyret att synka data med Molnet.
Läs mer om Martin, Molnet och Unity.