Kommuner bör lära av näringslivet

Kommuner bör lära av näringslivet

Min uppfattning är att man i näringslivet ofta är bättre på att sprida goda exempel och att skala upp nya arbetssätt som visat sig vara bättre än de gamla.