Man försökte öppna flygplansdörr – och slog personal

Man försökte öppna flygplansdörr – och slog personal

Han försökte öppna planet dörrar mitt under flygning. Och när det inte gick slog han ned en av stewardarna.Ibland går det vilt till ombord.