Låg ränta – hög risk

Låg ränta – hög risk

Marknaden för högavkastande obligationer växer. För ett flertal av utgivarna är det osäkert om notan kan betalas.