Kalle Karlsson: City mer överlägset än någonting vi har sett