Varningen till allmänheten: Kan orsaka trafikolyckor

Varningen till allmänheten: Kan orsaka trafikolyckor

Felaktigt placerade stödutfordringar av rådjur riskerar att leda till fler viltolyckor.Nu har problemet blivit så pass stort att polisen, Trafikverket och Västerbottens län varnar allmänheten.– Många som stödutfodrar rådjur tänker inte på att det kan orsaka trafikolyckor, säger Mikael Lindholm, enhetschef underhåll distrikt nord väg, Trafikverket.
Läs mer om Mikael Lindholm och Trafikverket.