Snittkostnad per konsult - 700 000 kronor i månaden

Snittkostnad per konsult - 700 000 kronor i månaden

De flesta är födda mellan 1985 och 1993, och har inte jobbat som annat än konsulter. Snittkostnaden per konsult från Boston Consulting Group för Karolinska var 700 000 i månaden. Missnöjet över användandet av konsulterna bland sjukhusets anställda är utbrett.

Rekommenderas för dig