Funktionshindrade tas till Sverige för att få ut ersättning

Funktionshindrade tas till Sverige för att få ut ersättning

Personer med svåra funktionshinder hämtas till Sverige för att få assistansersättning – som en del i en organiserad brottslighet. Det är en av flera allvarliga faktorer som uppmärksammas i en utredning av assistansbranschen som lämnas till regeringen på tisdagen. Slutsatsen är att lagen bör ändras.
Läs mer om Sverige.