Drabbad av envis hosta? Se upp det kan vara kikhosta