Höjda utsläpptspriser stärker EU:s klimatpolitik

Höjda utsläpptspriser stärker EU:s klimatpolitik

SLUTREPLIK DN DEBATT 3/2. Vi instämmer delvis i att EU:s hela klimatpolitik åternationaliseras då nationella åtgärder får större betydelse. Men ännu viktigare är att förändringarna förväntas öka priset på utsläppsrätter, vilket innebär en förstärkning av EU:s klimatpolitik, skriver Lars Zetterberg och Svante Axelsson.
Läs mer om Svante Axelsson.