Brist på detaljplaner för småhus bromsar byggandet

Brist på detaljplaner för småhus bromsar byggandet

REPLIK DN DEBATT 12/2. Våra enkäter med svenska småhustillverkare visar att bristen på detaljplaner för småhusbebyggelse är det största hindret för ökat byggande av småhus, skriver David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen.
Läs mer om David Johnsson och Träoch.