Automessen - "större" än Automässan

Automessen - "större" än Automässan

Fler utställare än någonsin och fullspäckat program. Vi har besökt Norges största branschmässa, som förnyat sig och satsat på bland annat mer kringaktiviteter och entusiastbilar.
Läs mer om Automässan.