Stockholmsbörsen: H&M blev största sänket

Stockholmsbörsen: H&M blev största sänket

Stockholmsbörsen tog intryck av New York på torsdagen: inledningsvis syntes betydliga tapp i kölvattnet av onsdagens nedgångar på Wall Street, men en återhämtning där efter torsdagsöppningen dämpade under eftermiddagen Stockholms tapp.
Läs mer om New York och Wall Street.