Region Uppsala satsar på kulturdoulor - ska förbättra mödrahälsovården för utlandsfödda

Region Uppsala satsar på kulturdoulor - ska förbättra mödrahälsovården för utlandsfödda

I vår ska Region Uppsala utbilda tio kulturdoulor. Med hjälp av dem hoppas man kunna förbättra mödravården för utlandsfödda. Kulturdoulorna har inget medicinskt ansvar, men fungerar som stöd åt gravida och deras anhöriga.
Läs mer om Region Uppsala.