Vilken art dör ut härnäst?

Vilken art dör ut härnäst?

Artutrotningen på jorden visar inga tendenser att avmattas. Den senaste uppdateringen av den internationella rödlistan visar i stället att antalet akut hotade, starkt hotade och sårbara arter växer.