Relationerna har inte varit så djupfrysta sedan kalla kriget