Bättre skydd för den som köper paketresa

Bättre skydd för den som köper paketresa

Inrikes. Riskerna med att själv boka paketresor ska minska. Bland annat ska man ha rätt att avbeställa resan innan den har påbörjats. Det blir också hårdare krav på att arrangören ser till att resan fullgörs enligt ingånget avtal.