Granulocyttransfusion vid neutropeni och infektion

Granulocyttransfusion vid neutropeni och infektion

Gösta Berlin, professor, överläkare, Linköpings universitet; klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset, Linköping gosta.berlin@regionostergotland.se Honar Cherif, docent, överläkare,

Rekommenderas för dig