Forskning.se

Att försvara en terrorist

Under veckan har den terrormisstänkte Rakhmat Akilov själv berättat i rätten om attacken på Drottninggatan i Stockholm då fem personer miste livet.

Oklart hur skolans ska jobba mot våldsbejakande extremism

På senare år har arbetet för att motverka våldsbejakande extremism tagit fart i Sverige. Inte minst ställs stora förväntningar på vad skolan kan åstadkomma.
Läs mer om Sverige.
Musikens makt i kulturpolitiken
Hur hänger musik ihop med kulturpolitik och plats?
Mikroalg berikar mat
Algen Dunaliella salina klarar av att växa i några av jordens tuffaste miljöer där inget annat växer, från saltgruvor i Arktis till saltslätter i tropikerna. Den odlas i dagsläget kommersiellt för dess höga innehåll av antioxidanten betakaroten.

Ett steg närmare kvantdatorn

Med sin okänslighet för störningar skulle så kallade majoranapartiklar kunna bli stabila byggstenar i en kvantdator. Problemet är att de enbart uppträder under mycket speciella omständigheter.
Daggmaskar som ekologiska värstingar
I Nordamerika är spridningen av europeiska daggmaskar ett vedertaget miljöproblem. De har visat sig kapabla att förändra hela skogsekosystem.
Forskare slår ett slag för fjärrvärmen
Det finns otroligt mycket värmeöverskott i vårt samhälle - som går att använda en gång till, menar forskare vid Högskolan i Halmstad. - Fjärrvärme innebär en stor samhällsekonomisk vinst, säger Sven Werner, professor i energiteknik.
Läs mer om Halmstad, Högskolan och Sven Werner.
Mystik kring skallar på skaft
Ritualiserade huvuden på pålar. Stenåldersmänniskornas samhälle och föreställningsvärld var mer komplex än man tidigare trott. Det visar nya analyser av de skallar som hittats i Kanaljorden i Motala.
Läs mer om Kanaljorden och Motala.
Jakten efter nya, okända föroreningar
Enskilda avlopp och andra små avloppsreningsanläggningar används över hela världen för att behandla avloppsvatten när storskaliga reningsverk inte är ekonomiskt försvarbara.
3D-avbildning av spermiesvans ger ny upptäckt
Det behövs en väl fungerande spermiesvans för att en spermie ska kunna simma och ett ägg bli befruktat. Svansen är en mycket komplex maskin som består av omkring tusen olika sorters byggstenar.
Vaccin mot hästsjukdomen kvarka
Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskare identifierat olika bakterieproteiner vilka skulle kunna vara lämpliga komponenter i ett vaccin.
Skolan och digitaliseringen
Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik. Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen.
Digitalisering i industrin kräver säkra styrsystem
Digitaliseringen av industrin innebär att maskiner och affärssystem kopplas samman. Personsäkerheten i maskinernas styrsystem är viktig, men det kan ibland vara svårt att veta vilka regler som gäller. RISE går på djupet i två rapporter.
Mässor och konferenser sätter agendan för skolans digitalisering
Mässor och konferenser om IT i skolan och innovativt lärande beskrivs ofta som viktiga och demokratiska mötesplatser. Men eventen är också en del av ett globalt policynätverk som drivs av ekonomiska intressen.
Plöjningens betydelse för klimatet är överskattad
I klimatdebatten hörs ofta att plöjningsfri odling skulle öka kolinlagringen och därmed kunna motverka klimatförändringen. Men enligt en studie från SLU och Stockholm Environment Institute är potentialen mindre än enskilda studier antyder.
Svaj och ojämn gång kan förutspå fallolyckor
Genom att studera hur personer går och står kan man i viss mån förutsäga vilka äldre som löper ökad risk att falla och drabbas av benbrott. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.
Läs mer om Umeå.
Okänt språk upptäckt i Sydostasien
Ett tidigare okänt språk har hittats på Malackahalvön av lingvister vid Lunds universitet. Språket har fått namnet jedek.
Läs mer om Malackahalvön och Sydostasien.
Ozonskiktet återhämtar sig inte på våra breddgrader
Ozonskiktet, som skyddar oss från skadlig ultraviolett strålning, återhämtar sig vid jordens poler. Men oväntade minskningar i andra delar av atmosfären gör att den utvecklingen inte gäller på lägre breddgrader - där de flesta människor bor.
Mer komplexitet genom elevernas inspel
Ibland ställer elever frågor som kan förändra inriktningen på en lektion. I det läget behöver läraren snabbt ta beslut ifall elevinspelet ska följas upp eller om det är bäst att hålla sig till den ursprungliga lektionsplanen.
Arkeologiska utgrävningsplatser högt över marken
Kyrkobyggnader från 1100-talet är ett viktigt arkeologiskt källmaterial för tolkningar av arkitekturen eftersom det saknas specifika skriftliga källor från den tiden. Det handlar om våra allra äldsta rum.
Mjölksyrabakterier får svåra sår att läka snabbare
Forskare vid Uppsala universitet och SLU har hittat ett helt nytt sätt att läka sår snabbare. Teknologin bygger på mjölksyrabakterier som producerar det terapeutiska proteinet direkt i såren.
Läs mer om SLU och Uppsala.
Ännu enklare göra solceller på rulle
Billiga material och enkel produktion på rulle är några av de tryckta organiska solcellernas stora fördelar. Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram en ännu enklare metod att tillverka solcellsmodulerna.
Samma psykologi bakom allt extremistiskt våld
Varför attackerar en del västerlänningar muslimska minoriteter och asylsökande och varför stöttar och engagerar sig en del muslimer i terror mot väst? Forskning tyder på att orsaken till sådant extremt beteende kan vara densamma i båda grupperna.
Kartläggning av hjärnan avslöjar okända celltyper
Forskare vid Karolinska Institutet har med hjälp av så kallad enkelcellsanalys gjort en detaljerad karta av celltyperna i hjärnbarken och vilka gener som är aktiva i de olika cellerna.
Forskare varnar för matbrist
Matproduktionen i världen är oroväckande sårbar. Det klargjorde en panel av forskare på vetenskapskonferensen AAAS i Kalifornien som nyligen avslutades.
Läs mer om Kalifornien.