Apartment bostad

Akelius köper tillbaka Apartment Bostad

Utskrift Lars Lindfors blir chef Akelius fastigheter köper tillbaka Apartment Bostad. Två `syskonbolag` blir åter ett enda bolag. Med detta köp har Akeliusgruppen 42 000 lägenheter.

Fastigheter: Akelius Fastigheter köper Apartment Bostad

SIX) Akelius Fastigheter köper Apartment Bostad. Två `syskonbolag` blir återigen ett enda bolag. Akeliusgruppen har efter förvärvet 42.000 lägenheter. Det framgår av ett pressmeddelande.
Läs mer om Apartment Bostad.
Dombron förvärvar i Halmstad
Utskrift Köper 12 fastigheter Dombron köper 12 fastigheter för 680 miljoner kronor med cirka 550 lägenheter för äldreboende i Halmstad kommun av Apartment Bostad. Sju av fastigheterna