Blasieholmen

Kritiken kan vara spiken i kistan för Nobel Center

Skarp kritik kan tvinga Nobelstiftelsen att tänka nytt. Om Nobel Center flyttas från Blasieholmen skulle det kunna bidra till Stockholms utveckling, och samtidigt skapa nya möjligheter för det trångbodda Nationalmuseum.

Beslut om Nobelcentret kan skjutas upp ytterligare

Mark- och miljödomstolen har gett Stockholms stad anstånd till den 15 december för att yttra sig om överklaganden gällande Nobelcentret på Blasieholmen. Det innebär att det slutgiltiga beslutet om bygget kan dröja till efter valet 2018.
Läs mer om Blasieholmen och Nobelcentret.
Domstol söker stöd efter skarp kritik mot Nobelcentret
Efter Riksantikvarieämbetets skarpa yttrande söker nu Mark- och miljödomstolen stöd hos kommunstyrelsen för sitt beslut gällande Nobelcentret på Blasieholmen. – Vi har ansett det nödvändigt att skicka yttrandet vidare, säger Julia Jourak, beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen.
Nobelcentret: Skadan på innerstaden blir påtaglig
Riksantikvarieämbetet är skarpt kritiska till detaljplanen för Nobelcentret på Blasieholmen. – Vi bedömer att skadan på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården blir påtaglig, säger Qaisar Mahmood, avdelningschef.

Nobel Center bör byggas vid Norrtull

Här, på den avrivna tomten mellan Norrtull och Wenner-Gren Center, bör det nya Nobel Centret byggas i stället för som planerat på Blasieholmen, här på denna plats, dock med en annan utformning än den guldskimrande lådliknande byggnaden på skissen ovan, menar Richard Murray, ordförande i Förbundet Ekoparken, och arkitekten Kerstin Westerlund Bjurström som talade vid en rundvandring, som lockade runt sjuttiofem deltagare, i Hagaparken, här ledd av initiativtagaren till Nationalstadsparken Henrik Waldenström och med Blasieholmens vänner, här ordföranden Björn Tarras-Wahlberg, som medarran
Föreningar får rätt att överklaga Nobel Center
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Samfundet S:t Erik och Sveriges Hembygdsförbund har rätt att överklaga detaljplanen för det planerade Nobelhuset på Blasieholmen.
Domstol ger grönt ljus för Nobelbygge
Det stred inte mot lagen när Stockholms kommun beslutade om exploatering av mark på Blasieholmen för bygget av Nobel Center. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.
Nybildade Blasieholmens Vänner vill stoppa Nobel Center-bygget
Drygt femhundra personer samlades på tisdagskvällen på Blasieholmen utanför det rivningshotade tullhuset från 1876 för att protestera mot planerade nobelbygget och organisera motståndet i den den nya Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner som bildades på mötet med initiativtagaren Björn Tarras-Wahlberg som ordförande (till vänster).
Amanda Sokolnicki: Moderaterna välkomnar heliga Birgitta
Rykten spreds på torsdagskvällen om att ett hyllningsmonument föreställande heliga Birgitta hade burits in på Moderaternas huvudkontor på Blasieholmen.
Läs mer om Birgitta och Blasieholmen.
Nu får skrytbygget ja – trots kungens kritik
Länsstyrelsen avslår alla överklaganden mot Nobelcentret på Blasieholmen. Ett bakslag för bland annat kungen och drottningen och finansmannen Fredrik Lundberg – alla motståndare till projektet. Ett positivt besked för Wallenbergsfären, som tillsammans med familjen Erling-Perssons stiftelse donerat 800 miljoner kronor.
Länsstyrelsen godkänner Nobelcentret – men beslutet kommer att överklagas
Riksintresset Stockholms innerstad tar ingen påtaglig skada av ett Nobelcenter på Blasieholmen och grannarna störs inte så mycket. Den bedömningen gör Länsstyrelsen som avslår alla överklaganden.
Stockholmsåret – från bubbelpoolsseparatism till snökaos, poketrängsel och svindyra stödstrumpor.
Apple har fått ett halvt ja av stadshusmajoriteten till att bygga en butik i Kungsträdgården. Många är kritiska till kommersialiseringen av Stockholms mest centrala park. Blasieholmen är centrum för ett annat stadsbyggnadsbråk. Ska Tullhuset från 1876 rivas och ersättas av en skimrande kub som heter
Läs mer om Kungsträdgården.
Höjdarnas bittra strid om Nobel center
Invektiven haglar när eliten strider om Nobel center. På ena sidan: H&M:s ägare Stefan Persson, familjen Wallenberg och Nobelstiftelsen. På den andra: Fredrik Lundberg, kungahuset, Björn Tarras-Wahlberg och delar av kultur-gräddan. Birgitta Forsberg skildrar spelet kring bygget på Blasieholmen.
Omstridda Nobelhuset: Många överklaganden avslås
Förvaltningsrätten avslår de 175 yrkanden som inkommit mot Nobelcentret på Blasieholmen. Bland annat underkänns anklagelserna om jäv mot borgarråden Joakim Larsson (M) och Roger Mogert (S). – Men överklaganden om detaljplanen ligger hos Länsstyrelsen. Där kommer inte utslag förrän nästa år, säger Björn Tarras-Wahlberg, i organisationen Stoppa Nobelbygget.
Lagligt att godkänna Nobel Center
Förvaltningsrätten avslår alla överklaganden om att beslutet att bygga Nobel Center på Blasieholmen är olagligt.
Läs mer om Blasieholmen och Nobel Center.
Lagligt att godkänna Nobelcentret
Förvaltningsrätten avslår alla överklaganden om att beslutet att bygga Nobelcentret på Blasieholmen är olagligt.
Läs mer om Blasieholmen och Nobelcentret.
Mäktig granne strider vidare mot Nobelcentret
Kampen fortsätter om Nobelhusbygget på Blasieholmen i Stockholm. Nu har grannen Fastighets AB L E Lundberg gått in med ett nytt, kompletterande överklagande mot byggplanerna.
JK avvisar anmälan mot statsråd om Nobelhuset
Björn Tarras-Wahlberg JK-anmäler regeringens företrädare Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson för intrång i rättsprocessen om Nobelcentret på Blasieholmen. Men anmälan kommer inte att tas upp av Justitiekanslern: – Att granska statsråd lyder inte under vår domän, säger JK Anna Skarhed, till SvD.
Ministrar JK-anmäls om Nobelhuset: Det är genant
Björn Tarras-Wahlberg JK-anmäler Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson för intrång i en pågående domstolsprocess. – Det är genant att de gör så här, säger Tarras-Wahlberg apropå regeringens beslut att tillföra 120 miljoner kronor till driften av det ännu inte uppförda Nobelcentret på Blasieholmen.
Viktor Barth-Kron: Vad ilskan mot Nobel kan lära oss alla
KOMMENTAR. Nej, den här texten handlar inte om Bob Dylan. Den handlar om det impopulära huset på Blasieholmen.
Läs mer om Blasieholmen, Bob Dylan och Nobel.
Endast två av tio är för Nobelhuset
Bygget av Nobelhuset på Blasieholmen har ett svagt stöd bland stockholmarna. 22 procent är för, 44 procent är emot, resten har ingen åsikt eller känner inte till det. I innerstaden är varannan negativ till bygget.
Läs mer om Blasieholmen och Nobelhuset.
Endast 2 av tio är för Nobelhuset
Bygget av Nobelhuset på Blasieholmen har ett svagt stöd bland stockholmarna. 22 procent är för, 44 procent är emot, resten har ingen åsikt eller känner inte till det. I innerstaden är varannan negativ till bygget.
Läs mer om Blasieholmen och Nobelhuset.
Strid om Nobelhus uppmärksammas i utlandet
Den inflammerade striden fortsätter om det planerade nya Nobelcentret på Blasieholmen i Stockholm. – Ett kärnkraftverk utan skorstenar, säger en av kritikerna. Nu börjar bråket uppmärksammas i utlandet.
Striden fortsätter om nya Nobelhuset
Den inflammerade striden fortsätter om det planerade nya Nobelcentret på Blasieholmen i Stockholm....
Så blir nya Nationalmuseum
Den som har passerat Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm har kunnat se att byggnaden...