Bristyrken

SD-förslaget: Styra studenters yrkesval

Sverigedemokraterna vill att studenter som väljer att utbilda sig i bristyrken ska gynnas ekonomiskt, rapporterar Ekot. Även högskolor och universitet som satsar på utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov ska belönas.
Läs mer om Ekot.

SD vill styra studenters yrkesval

Sverigedemokraterna vill att studenter som väljer att utbilda sig i bristyrken ska gynnas ekonomiskt, rapporterar Ekot. Även högskolor och universitet som satsar på utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov ska belönas.
Läs mer om Ekot.
SD vill styra studenters yrkesval
Sverigedemokraterna vill att studenter som väljer att utbilda sig i bristyrken ska gynnas...
SD vill styra studenters yrkesval
Sverigedemokraterna vill att studenter som väljer att utbilda sig i bristyrken ska gynnas ekonomiskt, rapporterar Ekot. Även högskolor och universitet som satsar på utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov ska belönas.
Läs mer om Ekot.

Enkät: Vad vill du bli?

Elevernas gymnasieval och efterfrågan på arbetsmarknaden matchar inte alltid varandra. Inom vissa yrken är det lätt att få jobb.Vi har valt ut fyra av framtidens bristyrken. Fyra niondeklassare provade på dem under en dag.Källa (till fakta nedan): allajobb.se.
Vård och skola bristyrken
Enligt arbetsgivarna är det i bristen större på nyutexaminerade inom fler grupper än förra året. Av 71 undersökta utbildningsgrupper råder det brist inom 29, att jämföra med 18 grupper 2013.
Vård och skola bristyrken
Det råder fortsatt brist på sjuksköterskor, förskollärare, specialpedagoger och lärare inom NO, enligt Statiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsbarometer för 2014.
Vård och skola bristyrken
Det råder fortsatt brist på sjuksköterskor, förskollärare, specialpedagoger och lärare inom NO, enligt Arbetskraftsbarometern 2014 från Statistiska centralbyrån (SCB).
Vård och skola bristyrken
Det råder fortsatt brist på sjuksköterskor, förskollärare, specialpedagoger och lärare inom NO, enligt Statiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsbarometer för 2014.
S anklagar majoriteten för ojusta metoder
Kommunalrådet Henrik Sundström (M) har beslutat att öppna Arödsdalshemmet och låta det bli tillfällig bostad för flyktingar med bristyrken, till en början för nio syriska läkare. Beslutet
Läs mer om Arödsdalshemmet.
Sommarstängt på sjukan?
När ungdomar just nu får råd yrkesval så finns listor med bristyrken och överskottsyrken. Bland dem med lysande framtidsutsikter hittas specialistsjuksköterskor. Bra för dem som vill studera till det, sämre för bemanningen i dag.
Öka antalet utbildningsplatser i bristyrken
Stora delar av den framtida matchningsproblematiken på arbetsmarknaden har lagts över på dagens niondeklassare. Har tonårsbossarna tagit över utbildningspolitiken?
Svårt att välja? Här finns jobben!
Visa bildtexten Svårt att välja? Här finns jobben! Norrköping Här är listan över bristyrken och överskottsyrken. Yrkeselever på gymnasiet har minskat generellt de senaste åren.
Läs mer om Svårt.
Svårt att välja? Här finns jobben!
Här är listan över bristyrken och överskottsyrken. Yrkeselever på gymnasiet har minskat generellt de senaste åren. En tävling som Yrkes-SM kan locka elever att söka yrkesprogram, men
Läs mer om Yrkes-SM.
S vill satsa på yrkeshögskolor
Socialdemokraterna föreslår 6 000 fler platser på yrkeshögskolorna än regeringen, skriver partiets gruppledare Mikael Damberg på Dagens Nyheters debattsida. Han vill även införa en ny ersättningsmodell för skolorna, så att det ökar deras möjligheter att starta utbildningar med små grupper för nyckelkompetenser och bristyrken.
Läs mer om Mikael Damberg.
Personalbristen tacklas med köpt yrkesutbildning
GÄVLE Landstinget köper utbildning för att klara framtidens kompetensförsörjning. - Vi vet vilka bristyrken vi kommer att få, säger Karin Rystedt, personalchef på Landstinget Gävleborg.
Läkarna har bytt land för att kunna karriärklättra
Läkare toppar listan över dagens svenska bristyrken. Flera landsting rekryterar aktivt personal i andra europeiska länder. Men Christine och Giuseppe Asciutto sökte sig själva hit, efter att ha tagit privatlektioner i svenska under flera år.
Läs mer om Giuseppe Asciutto.
Debatt om arbetskraftsinvandring
Den hårt kritiserade lagen om arbetskraftsinvandring blir ämne för en aktuell debatt i riksdagen. De förenklade reglerna har kritiserats för att de lett till flera fall av missbruk, senast i fallet med skogsarbetare från Kamerun som lurats till Sverige. Det är framför allt Socialdemokraterna och LO som kritiserat lagen. Reformen skulle göra det lättare att få in specialister till bristyrken.
Få arbetstillstånd till specialister
Bara ett av tre arbetstillstånd gäller specialister som kommer till Sverige för att arbeta. I stället gäller två tredjedelar av arbetstillstånden enkla jobb, i yrken där arbetslösheten redan är rekordstor, skriver Dagens Nyheter. Sedan 2008 har det blivit enklare för utomeuropeisk arbetskraft att få arbetstillstånd i Sverige. Argumentet var då att Sverige behöver importera specialister till bristyrken.
Läs mer om Sverige.
Kockar och soldater sökes
Stockholm/TT Sysselsättningen väntas minska i år, men samtidigt kommer 1,1 miljon rekryteringar att behövas, enligt Arbetsförmedlingen. Gruvingenjörer, kockar och soldater är bristyrken,
Läs mer om Arbetsförmedlingen.
Kockar och soldater sökes
Stockholm/TT Sysselsättningen väntas minska i år, men samtidigt kommer 1,1 miljon rekryteringar att behövas, enligt Arbetsförmedlingen. Gruvingenjörer, kockar och soldater är bristyrken,
Läs mer om Arbetsförmedlingen.
Kockar och soldater sökes
Sysselsättningen väntas minska i år, men samtidigt kommer 1,1 miljon rekryteringar att behövas, enligt Arbetsförmedlingen. Gruvingenjörer, kockar och soldater är bristyrken, tuffare är det som montör eller journalist.
Läs mer om Arbetsförmedlingen.
V föreslår landsbygdsrabatt
Vänsterpartiet föreslår en rabatt på studielånet för vissa yrkesgrupper som bor och arbetar på landsbygden. Idn kommer från Nordnorge, där den används i dag. Enligt Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt behövs nya modeller för att utveckla landsbygden. En rabatt skulle kunna locka personer till bristyrken. I Nordnorge kan man få en rabatt på tio procent på sitt studielån för varje år man arbetar i en stödregion.
Läs mer om Nordnorge.
Viktiga yrken blir bristyrken
Kraftig brist på bland annat vårdpersonal i framtiden visar färsk rapport I framtiden saknas drygt 4500 personer med vård- och omsorgsutbildning i Sörmland. Detta förutsatt att den
Läs mer om Sörmland.
Sämre arbetsmarknad nästa år
Läget för ett urval av yrken Bristyrken bergarbetare vvs-montör byggnadsplåtslagare läkare IT-arkitekt byggnadsingenjör kranförare tandläkare civilingenjör tandhygienist Överskottsyrken