Bristyrken

Har Sverige verkligen råd med utbildningsplikt?

Den svenska arbetsmarknaden är urstark, sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Arbetsförmedlingens senaste rapport över bristyrken bjuder inte på några överraskningar.

Damberg: Spotifys problem ännu en anledning se över arbetstillstånd

15 nyckelpersoner på Spotify kan utvisas på grund av tekniska detaljer. – Ännu en anledning att reservera rätten till arbetskraftsinvandring för kvalificerade bristyrken, inte som i dag snabbmatspersonal och städare, kommenterar näringsminister Mikael Damberg.
Läs mer om Mikael Damberg och Spotify.
Damberg vill se över rätten till arbetskraftsinvandring
15 nyckelpersoner på Spotify kan utvisas på grund av tekniska detaljer. – Ännu en anledning att reservera rätten till arbetskraftsinvandring för kvalificerade bristyrken, inte som i dag snabbmatspersonal och städare, kommenterar näringsminister Mikael Damberg.
Läs mer om Mikael Damberg och Spotify.
Damberg: Ännu en anledning att inskränka rätten till arbetskraftsinvandring
15 nyckelpersoner på Spotify kan utvisas på grund av tekniska detaljer. – Ännu en anledning att inskränka rätten till arbetskraftsinvandring till kvalificerade bristyrken, inte snabbmatspersonal och städare, kommenterar näringsminister Mikael Damberg.
Läs mer om Mikael Damberg och Spotify.

S: Vi ska fortsätta rekrytera till bristyrken

Det är rimligt att jobb som inte kräver lång utbildning kan tillsättas med personer som redan befinner sig i Sverige. Det skriver Emilia Bjuggren (S) i en slutreplik.
Läs mer om Emilia Bjuggren och Sverige.
Här är yrkena där du lättast får jobb
Konkurrensen är tuff om många arbeten – men det finns yrken med mycket goda chanser till anställning. Den som utbildar sig till lärare, sjuksköterska eller byggnadsingenjör har strålande framtidsutsikter. Och det finns många fler bristyrken.
Kommuner ska samarbeta om yrkesvux
Grannkommuner ska tillsammans kunna erbjuda specialutformade vuxenutbildningar till bristyrken i...
Bristyrkesutbildning ska få fler i arbete
Nästan 60.000 stockholmare saknar gymnasieutbildning och 14.000 av dem har inte ens gått ut grundskolan. Nu satsar staden 23 miljoner kronor på utbildning i bristyrken, svenskastudier och uppsökande verksamhet.
Förslag: Kommuner måste validera yrkeskompetens
Kommuner ska bli skyldiga att erbjuda validering av bland andra nyanländas yrkeskunskaper, föreslår regeringen. Statsrådet Aida Hadzialic tycker att dagens system är för spretigt, vilket leder till att människor med kunskap inom bristyrken ändå inte får jobb inom sitt område.
Calmfors: Höj lönen för lärare och sjuksköterskor
Det Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som finansieras av Svenskt Näringsliv, stöder kraven om högre löner för lärare och sjuksköterskor, men anser att löneökningarna inom andra bristyrken, som byggsektorn, bör hållas tillbaka.
Läs mer om Svenskt Näringsliv.
Här är de nya akademikerna – och jobbkampen
Var fjärde nyanländ i Sverige har en högskoleutbildning. Nu ökar intresset bland företagen att anställa de nya akademikerna – särskilt inom bristyrken. SvD har talat med tre nyanlända om vikten av att arbetsgivare öppnar dörren för ny arbetskraft.
Läs mer om Sverige.
Första snabbspåret mot jobb igång
Regeringens snabbspår till jobb för nyanlända inom bristyrken har rullat igång. Totalt satsar...
Förlossningar följer ingen mall
Barnmorskor är ett av vårdens stora bristyrken, där många nya kommer att behövas i framtiden. Monika Haukirauma är senior barnmorska på Södra BB i Stockholm. Hon har haft yrket i 25 år och inte ångrat det en sekund.
Läs mer om Stockholm och Södra BB.
Tusentals utan plats på högskolan i höst
Drygt tvåtusen studenter ser ut att stå i kö till Malmö högskola i höst.Statliga pengar saknas, trots att flera bristyrken hade kunnat fyllas på.
Läs mer om Malmö.
SD-förslaget: Styra studenters yrkesval
Sverigedemokraterna vill att studenter som väljer att utbilda sig i bristyrken ska gynnas ekonomiskt, rapporterar Ekot. Även högskolor och universitet som satsar på utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov ska belönas.
Läs mer om Ekot.
SD vill styra studenters yrkesval
Sverigedemokraterna vill att studenter som väljer att utbilda sig i bristyrken ska gynnas ekonomiskt, rapporterar Ekot. Även högskolor och universitet som satsar på utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov ska belönas.
Läs mer om Ekot.
SD vill styra studenters yrkesval
Sverigedemokraterna vill att studenter som väljer att utbilda sig i bristyrken ska gynnas...
SD vill styra studenters yrkesval
Sverigedemokraterna vill att studenter som väljer att utbilda sig i bristyrken ska gynnas ekonomiskt, rapporterar Ekot. Även högskolor och universitet som satsar på utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov ska belönas.
Läs mer om Ekot.
Enkät: Vad vill du bli?
Elevernas gymnasieval och efterfrågan på arbetsmarknaden matchar inte alltid varandra. Inom vissa yrken är det lätt att få jobb.Vi har valt ut fyra av framtidens bristyrken. Fyra niondeklassare provade på dem under en dag.Källa (till fakta nedan): allajobb.se.
Vård och skola bristyrken
Enligt arbetsgivarna är det i bristen större på nyutexaminerade inom fler grupper än förra året. Av 71 undersökta utbildningsgrupper råder det brist inom 29, att jämföra med 18 grupper 2013.
Vård och skola bristyrken
Det råder fortsatt brist på sjuksköterskor, förskollärare, specialpedagoger och lärare inom NO, enligt Statiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsbarometer för 2014.
Vård och skola bristyrken
Det råder fortsatt brist på sjuksköterskor, förskollärare, specialpedagoger och lärare inom NO, enligt Arbetskraftsbarometern 2014 från Statistiska centralbyrån (SCB).
Vård och skola bristyrken
Det råder fortsatt brist på sjuksköterskor, förskollärare, specialpedagoger och lärare inom NO, enligt Statiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsbarometer för 2014.
S anklagar majoriteten för ojusta metoder
Kommunalrådet Henrik Sundström (M) har beslutat att öppna Arödsdalshemmet och låta det bli tillfällig bostad för flyktingar med bristyrken, till en början för nio syriska läkare. Beslutet
Läs mer om Arödsdalshemmet.
Sommarstängt på sjukan?
När ungdomar just nu får råd yrkesval så finns listor med bristyrken och överskottsyrken. Bland dem med lysande framtidsutsikter hittas specialistsjuksköterskor. Bra för dem som vill studera till det, sämre för bemanningen i dag.