Charlotta dickman

SvD på Sös: Vi vill ju att allt ska flyta för patienternas skull

Bristen på vårdplatser skapar många flaskhalsar på Södersjukhuset i Stockholm. I akutmottagningens korridor ligger patienter i dubbla rader i väntan på att rullas ut till rätt avdelning. – Arbetsmiljön är ett av skälen till uppsägning, säger sjuksköterskan Charlotta Dickman.